Servicii de resurse umane (personal)

  • Intocmirea contractelor individuale de munca.
  • Intocmirea actelor aditionale la contractele individuale de munca. 
  • Intocmirea registrului general de evidenta a salariatilor.
  • Intocmirea adeverintelor de salariu.
  • Intocmirea dosarelor de personal.
  • Completarea actelor aditionale cu modificare salarii, functie, norma de lucru sau durata de munca.