Consultanta

  • Asistenta in elaborarea planului de afaceri.
  • Activitati de reprezentare a clientilor in fata organelor fiscale.
  • Proiectarea sistemului contabil, programe de eficientizare a acestuia si proceduri de control a bugetului.
  • Documente cu regim special (circuit, întocmire).
  • Inventarierea elementelor patrimoniale.