Error message

 • Warning: unlink(sites/all/modules/tm_follow/css/tm_follow.css): Permission denied in drupal_unlink() (line 2308 of /var/www/includes/file.inc).
 • Warning: unlink(sites/all/modules/tm_follow/css/tm_follow.css): Permission denied in drupal_unlink() (line 2308 of /var/www/includes/file.inc).

Taxa pe valoarea adaugata – scurt ghid de aplicare

Actele normative care reglementeaza TVA

Reglementarile legale cu incidenta in ceea ce priveste TVA valabile incepand cu 01 ianuarie 2016 sunt: Legea 227/2015 privind Codul fiscal publicata in Monitorul Oficial nr. 688/10.09.2015 si Hotararea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal publicata in Monitorul Oficial nr. 22/13.01.2016.

Ce este TVA?

TVA este un impozit indirect, adica este suportat prin intermediul preturilor produselor sau serviciilor, datorat la bugetul statului.

Care sunt operatiunile pentru care se datoreaza TVA?

Pentru ca o operatiune sa fie impozabila din punct de vedere al TVA, trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele patru conditii:

 • Sa fie o livrare de bunuri sau o prestare de servicii efectuate cu plata;
 • Locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor sa fie in Romania;
 • Livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor sa fie realizata de o persoana impozabila (respectiv o persoana care desfasoara de o maniera independenta activitati economice de exemplu activitati ale producatorilor, comerciantilor sau prestatorilor de servicii, activitati agricole, activitatile profesiilor liberale);
 • Livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor sa rezulte dintr-o activitate economica (de exemplu pentru vanzarea apartamentului proprietate personala nu se pune problema platii TVA deoarece operatiunea nu reprezinta desfasurarea unei activitati economice, dar daca in nume propriu construiesc un bloc de locuinte si vand apartamentele care il compun se considera ca desfasor activitate economica).

 

De ce ne intereseaza unde este considerat locul operatiunilor cuprinse in sfera TVA?

Locul operatiunilor este foarte important pentru a sti care este TVA-ul cu care vom taxa acele operatiuni. De exemplu daca locul unei operatiuni este considerat a fi in Romania, asupra acelei operatiuni vom datora TVA conform reglementarilor din Romania si il vom achita catre bugetul de stat. Deci pentru marfa vanduta cu amanuntul intr-un magazin de pe teritoriul Romaniei se datoreaza TVA romanesc catre bugetul statului roman. Pe de alta parte pentru un import de bunuri (achizitia de bunuri din afara UE) locul acestui import este considerat ai fi teritoriul statului membru UE in care se afla bunurile cand intra pe teritoriul european. Prin urmare daca import calculatoare din SUA si sunt transportate cu avionul in Germania si de acolo cu TIR-ul in Romania, locul importului este considerat in Germania pentru ca acolo intra bunurile pe teritoriul UE si va trebui sa platesc TVA catre statul german in cota prevazuta in legislatia acestui stat.

Reglementarea locului operatiunilor in functie de tipul operatiunii realizate este prevazuta in Codul fiscal, prin urmare este necesara consultarea acestor prevederi ori de cate ori este posibil ca operatiunile desfasurate de noi sa nu aiba locul de desfasurare in Romania si, in consecinta, sa nu se datoreze TVA catre statul roman.

Cand poate fiscul sa solicite plata TVA-ului la buget?

Exista trei notiuni ce trebuie cunoscute de catre un platitor de TVA pentru a determina in mod corect data la care trebuie achitat TVA-ul pentru o operatiune, respectiv:

 • Faptul generator – reprezinta faptul prin care sunt realizate conditiile legale necesare pentru exigibilitatea TVA (de exemplu livrarea unor bunuri sau prestarea unor servicii reprezinta un fapt generator)
 • Exigibilitatea taxei – reprezinta data la care fiscul devine indreptatit sa solicite plata TVA (aceasta coincide in multe cazuri cu faptul generator, adica la livrarea de bunuri intervine si exigibilitatea TVA dar, daca se emite o factura inainte de livrarea bunurilor, cum ar fi o factura de avans, atunci TVA devine exigibila la data emiterii acelei facturi de avans)
 • Exigibilitatea platii taxei – reprezinta data la care o persoana trebuie sa plateasca efectiv TVA-ul la bugetul statului (de exemplu daca livrez un bun in data de 10 septembrie, faptul generator si exigibilitatea TVA intervin la data de 10 septembrie, dar exigibilitatea platii TVA intervine pe 25 octombrie, respectiv data limita pana la care trebuie sa platesc efectiv acel TVA la buget conform termenului de plata reglementat de Codul fiscal).

 

Data faptului generator este foarte important sa fie stabilita in mod corect deoarece de aceasta data depinde si regimul de TVA aplicat operatiunii. De exemplu in cazul schimbarii cotelor de TVA care s-a produs incepand cu 01 ianuarie 2017, daca pentru o operatiune faptul generator a fost pana la 31.12.2016, pentru taxarea acestei operatiuni trebuie folosite cotele de TVA in vigoare in anul 2016. Concret, daca in decembrie 2016 am livrat mobilier dar facturarea acestuia o fac in luna ianuarie 2017, factura va fi emisa cu TVA 20% pentru ca aceasta cota se aplica pentru livrarea de mobilier in decembrie 2016, chiar daca eu emit factura in ianuarie 2017 cand cota de TVA in vigoare este de 19%.

Ce este sistemul TVA la incasare si cine poate opta pentru aplicarea sa?

Persoanele care au optat pentru aplicarea sistemului TVA la incasare vor datora TVA-ul catre bugetul statului doar la incasarea efectiva integral sau partial a livrarii de bunuri sau a prestarii de servicii. In cazul in care o factura emisa cu TVA nu este incasata, atunci nu se datoreaza TVA pentru aceasta factura pana la incasarea ei, indiferent de termenul la care se incaseaza efectiv. In mod similar nici nu se poate deduce TVA-ul din facturile primite decat la data la care aceste facturi sunt platite.

Pentru a fi eligibile la aplicarea sistemului TVA la incasare trebuie ca:

 • Persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA sa fi realizat in anul calendaristic precedent o cifra de afaceri sub plafonul de 2.250.000 lei
 • Persoana impozabila cu sediul activitatii economice in Romania care se inregistreaza in scopuri de TVA in cursul anului poate opta la inregistrare pentru aplicarea sistemului de TVA la incasare.

 

Care sunt cotele de TVA valabile din anul 2017?

Incepand cu 01 ianuarie 2017 se aplica o cota standard de TVA si doua cote reduse, respectiv:

 • Cota standard este de 19% incepand cu 01 ianuarie 2017 si se aplica majoritatii operatiunilor impozabile
 • Cota redusa de 9% se aplica pentru livrarea de proteze si accesorii ale acestora cu exceptia celor dentare, livrarea de produse ortopedice, livrarea de medicamente de uz uman si veterinar, serviciile de cazare, livrarea de alimente, inclusiv bauturi cu exceptia bauturilor alcoolice, serviciile de restaurant si de catering, livrarea apei potabile si a apei pentru irigatii in agricultura
 • Cota redusa de 5% se aplica pentru livrarea de manuale scolare, carti, ziare si reviste, permiterea accesului la castele, muzee, case memorial, monumente, gradini zoologice si botanice, targuri, expozitii, evenimente culturale, sportive, cinematografice, livrarea locuintelor ca parte a politicii sociale.

 

Ce sunt operatiunile scutite de TVA, care este diferenta intre scutirea cu drept de deducere si cea fara drept de deducere?

Operatiunile scutite de TVA sunt acele operatiuni care, desi indeplinesc cele patru criterii mentionate anterior pentru a fi taxabile, lor nu li se aplica totusi TVA deorece sunt prevazute in mod expres in Codul fiscal ca fiind scutite de TVA.

Scutirea de TVA poate fi:

 •  cu drept de deducere respectiv pentru achizitiile aferente acestei activitati se poate deduce TVA-ul din facturile de cumparare (de exemplu exportul este scutit cu drept de deducere, prin urmare daca voi cumpara de pe piata interna un bun cu TVA, pot sa deduc acel TVA aferent achizitiei chiar daca eu o sa export acel bun si, exportul fiind scutit de TVA, eu voi face factura de vanzare la export fara TVA, deci nu voi datora catre bugetul national TVA la aceasta vanzare)
 • fara drept de deducere respectiv pentru achizitiile aferente acestei activitati nu se poate deduce TVA-ul din facturile de cumparare (de exemplu pentru ingrijirile medicale nu datorez TVA pentru sumele incasate de la pacienti, dar nici nu pot sa deduc TVA-ul din facturile de achizitie de medicamente de exemplu, acest TVA fiind astfel un cost pentru mine).

 

Cand putem cere rambursarea de TVA de la bugetul statului?

Daca TVA aferenta achizitiilor efectuate de o persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA care este deductibila intr-o perioada fiscala, este mai mare decat TVA colectata pentru operatiuni taxabile, rezulta un execent denumit suma negativa a taxei. Suma negativa a taxei poate fi solictata la rambursare prin decontul de TVA, conditia fiind ca aceasta suma sa nu fie mai mica de 5.000 lei, caz in care nu poate fi solicitata la rambursare ci va fi preluata in continuare in decont ca TVA de recuperat.

Cine este obligat la plata TVA catre bugetul de stat si care este termenul de plata?

Desi TVA este suportata in ultima instanta de catre consumatorul final prin  pretul platit pentru bunurile sau serviciile achizitionate, nu el face plata catre bugetul de stat ci catre persoana care ii livreaza bunurile sau ii presteaza servicile.

Persoana obligata la plata TVA catre buget este persoana impozabila care efectueaza livrari de bunuri si prestari de servicii.

Termenul de plata pentru TVA este pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare perioadei fiscale in care TVA-ul a devenit exigibil. Perioada fiscala poate fi luna calendaristica sau trimestrul in cazul in care cifra de afaceri realizata anual este sub 100.000 EURO, prin urmare TVA se plateste pana pe 25 martie pentru operatiunile din luna februarie in caz ca perioada fiscala este luna sau pana pe 25 aprilie pentru operatiunile din perioada ianuarie – martie in caz ca perioada fiscala este trimestrul.

Pot fi scutit de TVA chiar daca realizez operatiuni taxabile?

Chiar daca realizez operatiuni taxabile si, in mod normal, ar trebui sa platesc TVA pentru aceste operatiuni, pot beneficia de regimul special de scutire pentru intreprinderile mici  daca realizez o cifra de afaceri anuala sub plafonul de 65.000 EURO, al carui echivalent in lei se stabileste la cursul de schimb comunicat de BNR la data aderarii si se rotunjeste la urmatoarea mie, respectiv 220.000 lei.

La depasirea acestui plafon sunt obligat sa solicit inregistrarea ca platitor de TVA si voi datora TVA la bugetul de stat.

Cum declar TVA-ul catre ANAF?

Pentru fiecare perioada fiscala (luna sau trimestrul) persoanele impozabile trebuie sa depuna la ANAF in raza teritoriala a caruia isi au domiciliul fiscal un decont de TVA (declaratia cod 300) pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care se incheie perioada fiscala respectiva. Termenul de declarare este si termen de plata in cazul in care in perioada fiscala respectiva rezulta un TVA de plata la buget.

Add Comment

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.