Error message

  • Warning: unlink(sites/all/modules/tm_follow/css/tm_follow.css): Permission denied in drupal_unlink() (line 2308 of /var/www/includes/file.inc).
  • Warning: unlink(sites/all/modules/tm_follow/css/tm_follow.css): Permission denied in drupal_unlink() (line 2308 of /var/www/includes/file.inc).
Servicii de contabilitate
Evidenta contabila computerizata a documentelor primare. Stabilirea impozitelor si taxelor datorate. Intocmirea declaratiilor lunare si trimestriale. Intocmirea bilantului semestrial si anual. Lucrari de închidere a exercitiului financiar (analiza conturilor, valorificarea rezultatelor inventarierii patrimoniului, calcul de provizioane etc.) Lucrari optionale la cererea clientului (raportari catre managementul societatii în formatul solicitat de acesta etc.)
Servicii de resurse umane (personal)
Intocmirea contractelor individuale de munca. Intocmirea actelor aditionale la contractele individuale de munca.  Intocmirea registrului general de evidenta a salariatilor. Intocmirea adeverintelor de salariu. Intocmirea dosarelor de personal. Completarea actelor aditionale cu modificare salarii, functie, norma de lucru sau durata de munca.
Servicii de salarizare
Intocmirea statelor de plata si fluturasilor de salarii. Calculul concediilor si evidenta medicalelor. Calculul si evidenta concediilor de maternitate, de odihna. Calculul contributiilor de asigurari sociale de stat, asigurari sociale de sanatate, contributia asiguratorie de munca, impozitelor pe salarii.
Fiscalitate
Impozite si taxe datorate bugetului. Inregistrarea fiscala a platitorilor de impozite si taxe. Declaratii fiscale (mod de întocmire, termene de depunere etc.)
Consultanta
Asistenta in elaborarea planului de afaceri. Activitati de reprezentare a clientilor in fata organelor fiscale. Proiectarea sistemului contabil, programe de eficientizare a acestuia si proceduri de control a bugetului. Documente cu regim special (circuit, întocmire). Inventarierea elementelor patrimoniale.
Audit financiar
Exprimarea unei opinii potrivit careia situatiile financiare au fost intocmite sub toate aspectele semnificative in conformitate cu un cadru general de raportare financiara.